Jste zde

Zvládaní stresu

Obsah teorie:

  • Teorie vzniku stresu
  • Vznik a mechanismus stresové reakce
  • Projevy stresu (fyziologická, psychická, emoční a behaviorální oblast)
  • Bio-psycho-sociální rovnováha organismu
  • Emoce, práce s emocemi
  • Syndrom vyhoření
  • Zásady psychohygieny, prevence stresu

Metodika:

Účastníci si první den osvojí základní techniky práce se stresem. Poté mají možnost trénovat náročné a stresující situace v simulacích
s profesionálními herci. Učí se tak používat nové postupy a zároveň si hledají nové efektivní způsoby chování ve stresových situacích.Rozsah 2 dny.