Jste zde

Zlepšení paměti

Obsah teorie:

  • Co je paměť, druhy paměti
  • Vybavování
  • Osobnost a paměť
  • Vědomé chování, aneb jak se vyhnout automatismům
  • Zapamatování a ukládání informace do paměti
  • Impregnace informací
  • Paměť a představivost
  • Asociační řetězy
  • Memorika - jak se efektivně učit čísla

Metodika:

Kurz je zaměřen na to, aby účastníkům poskytl alternativní způsoby jak si zlepšovat paměť. Jednoduchou cestou ukazuje efektivní
metody práce s pamětí.