Jste zde

Umění prezentace

Obsah tréninku:

První den
 • Prezentace jako umění
 • Osobnost prezentujícího a vlastní prezentační styl
 • Prezentační styl a obsah prezentace
 • Příprava prezentace
 • Strukturování prezentace
 • Technické pomůcky a jejich využití
 • Znění, jak mluvit nahlas bez křičení
 • Artikulace, aby vám bylo rozumět
 • Kultivace projevu, řečové vady, balastová slova
 • Hlasová hygiena
Druhý den
 • Zvládání stresu, trémy a trapných situací
 • Typologie posluchačů, jak identifikovat jednotlivé typy a jak s nimi pracovat
 • Co když něco nefunguje? Co když nefunguje vůbec nic?
 • Improvizace jako východisko – creatio ex nihilo
 • „Delivery“ - jak předat to co potřebujeme
 • Rozdílné přístupy v závislosti na typu skupiny
 • Práce s obtížnou a demotivanou skupinou
 • Zvládání námitek
 • Jak si pomocí příběhů udržet pozornost
 • Kde hledat inspiraci, jak při prezentaci vyprávět
 • Jak využívat metafory a představivost posluchačů
 • Jak využívat příběhy k ovlivnění rozhodování

Metodika:

Prezentační dovednosti pojímáme jako umění a tak také přistupujeme k rozvoji této kompetence. Vedle pravidel a zákonitostí prezentace
nám jde především o probuzení chutě tvořit a vytvarovat si podobu prezentace podle sebe. To, že všichni musíme používat korporátní
formát prezentace, neznamená, že všechny prezentace musí být stejně podané. Samozřejmostí je video trénink prezentací tak, aby měli
účastníci možnost okamžité zpětné vazby. Kurz je zároveň obohacený o metodu ovlivňování pomocí využití příběhů (storytelling). Tato
v Čechách poměrně málo známá metoda je v zahraničí vysoce ceněna a jsou jí často věnovány samostatné vzdělávací programy.