Jste zde

Tvořivé myšlení

Obsah teorie:

  • Fyziologie a psychologie tvořivosti
  • Kreativita a její místo v systému manažerských kompetencí
  • Definice kreativity
  • Předpoklady pro rozvoj kreativity
  • Cesty k rozvoji kreativního myšlení
  • Omezující a rozšiřující vzorce
  • Kreativní metody řešení problému
  • Znaky tvořivé osobnosti, tvořivého týmu a tvořivé organizace
  • Improvizace – tvořivé žití
  • Procesy podpory inovace v organizaci

Metodika:

Kurz je zaměřený na podporu tvořivosti a uvolnění myšlení. Účastníci si osvojí klasické kreativní metody řešení problému, zároveň se
budou učit aktivně zapojovat pravou hemisféru. Jednotlivé techniky a cvičení budou demonstrovány na praktických úkolech.