Jste zde

Rétorika a práce s hlasem

Obsah teorie:

  • Typy dechu a formování dechu
  • Postavení hlasu
  • Záměrná práce s rytmem – gradace, pauza , dynamika
  • Rezonance – ovládání nosní rezonance
  • Soustředění a poslech vlastního sdělení
  • Správné držení těla při proslovu
  • Tvorba hlasu – práce s vokály
  • Scénování
  • Technika slovních asociací

Metodika:

Účastníci se naučí jak si připravit poutavý proslov a jak ho dokonale přednést publiku. Jak zaujmout hlasem a udržet si pozornost
diváků. Jak říkat věci tak, aby je ostatní dobře chápali a jak pomocí hlasu působit na psychiku ostatních.