Jste zde

Příběhové drama

Obsah teorie:

  • Dodává účastníkům energii
  • Zkoumá téma v metaforické rovině
  • Práce s rolí umožňuje vybočit ze zažitých vzorců řešení problému – umožňuje myslet jinak
  • Naladí všechny účastníky na práci s tématem
  • Poskytne širokou platformu k práci s osobními postoji
  • Otevírá možnost ke změně postojů
  • Poskytuje osobní vhled do tématu
  • Pracuje s emocemi
  • Stimuluje k hledání řešení

Co je příběhové drama?

Příběhové drama je zkoumání zvoleného tématu prostřednictvím příběhu. Jádrem příběhového dramatu je dramatická situace, která v sobě obsahuje problém nebo konflikt. Příběhové drama zahrnuje také konkrétní postavy, kterých se téma týká a musí ho řešit.
Účastníci dramatu jednají za postavy ve fiktivním příběhu. Právě vstupem do rolí si účastníci zpřesňují svůj postoj k danému tématu.
Zároveň mají unikátní možnost prostřednictvím hrané role nahlédnout na problém z jiné strany. Lektoři provází účastníky příběhem pomocí divadelních technik např. vnitřní monolog, živé obrazy, hra v roli aj.Vyvrcholením příběhového dramatu bývá rozhodnutí, které musí účastníci v roli učinit. Tím, že účastníci jednají v  roli někoho jiného, je tato metoda a technika pro ně bezpečná a zároveň jim dává možnost se konfrontovat se svými osobními názory a postoji. Na konci příběhu následuje rozbor, kde účastnící vzájemně sdílejí své prožitky z příběhu, komentují počínání postav a nabízejí vlastní alternativy řešení.

Příběhové drama v businessu

V businessu stejně jako jinde umožňuje metoda příběhového dramatu hluboký a netradiční způsob otevření určitého tématu. Účastnící mají možnost nahlédnout zkoumanou problematiku komplexně a z různých úhlů pohledu. Prožitek ze hry v roli a dalších dílčích metod, které příběhové drama tvoří, zvyšuje zájem o téma jako takové a pozitivně ovlivňuje proaktivitu účastníků.

Komu je kurz určen:

Příběhové drama nabízí řízenou práci s konfliktem a dává možnost otevřít problém, proto ho nabízíme naším klientům především v oblastech, kde je nutné pracovat s postoji, hodnotami a tam, kde se očekává konflikt.