Jste zde

Praktické herectví v roli managera

Obsah teorie:

1. den
 • Role životní, pracovní a divadelní
 • Tělesná aktivace - myšlení, mluvení, jednání
 • Uvolnění hlasu
 • Tělo jako inspirace
 • Gesto
 • Výraz
 • Emoce
 • Prostor
 • Typy hraní rolí, simulace, alterace, charakterizace
 • Charakterizace pomocí dramatického textu
 • Práce na vlastní roli
 • Formování role
 • Manažerská role, dispozice a požadavky
2. den
 • Tvorba situace
 • Etudy v nových rolích
 • Režisér a divák
 • Site specific - zážitek jak moje role ovlivňuje chování mého okolí
 • Divadelní role vs. pracovní role

Komu je kurz určen:

Kurz je určen především manažerům hledajícím způsoby jak rozšířit svou paletu nástrojů vedení a řízení lidí. Je orientován ryze
prakticky. Na rozdíl od klasických manažerských kurzů nenabízí teorie a poučky, nýbrž ucelené vzorce chovaní a reagování v sociálních
interakcích. Jak píše Shakespeare: “Všichni jsme herci”. V průběhu života se učíme nové role a jiné opouštíme. Od toho, jak se nám
daří tyto role naplňovat, se odvíjí naše úspěšnost a celková životní spokojenost. Tím, že vstoupíme do jiné postavy, zjistíme, jak se daná
postava chová, jak přemýšlí, jakou má motivaci ke svému chování. Pronikneme do ní, poznáme ji. Toto poznání vede k obohacení našich
vlastních rolí, které dennodenně hrajeme. Člověk tak získává nové nástroje k tomu, jak se vypořádávat s obtížnými situacemi.

Co se naučíte:

Tento kurz je zaměřený na doplnění a osvojení si chování, které účastníkům nejsou vlastní, přesto je však k výkonu své práce potřebují.
Buď jsou nezbytné, nebo jim výrazně usnadní práci. Neříkáme tedy nikomu „měl by jste být více asertivní nebo lépe naslouchat
druhým“, ale poskytujeme prostor k vytvoření takového chování a zkušenosti s tím, jak na toto chování reaguje okolí. V průběhu kurzu
si každý účastník pod vedením režiséra vytvoří postavu (roli), která je nositelem požadovaného chování. Do takto osvojené role dokáže
absolvent kurzu pomocí jednoduchých technik kdykoliv v budoucnu vstoupit a obtížné situace úspěšně řešit.