Jste zde

O nás

Kdo jsme ?

Impropact vznikl v roce 2008 s cílem integrovat techniky divadelní práce do prostředí rozvoje lidských zdrojů. Od té doby jsme realizovali množství originálních projektů ve společnostech, které hledají inovativní přístupy k rozvoji svých zaměstnanců. Pevně věříme, že lidé mají tendenci pracovat lépe, když je práce baví. Využití divadla nám umožňuje podávat informace formou zkušenosti a prožitku. V našich projektech klademe důraz především na aktivní přístup účastníku. Akcentujeme humor a hru. Hledáme a s radostí nacházíme kreativní cesty, jak uspokojit přání našich klientů. Co děláme nás baví.

IMPRoPACT tvoří:

Mgr.et MgA. Martin Sedláček *1977

Martin Sedláček

Vystudoval jednooborovou psychologii na FFUK a Dramatickou výchovu na DAMU. Pracoval jako lektor a konzultant pro společnost Image Lab. V současné době přednáší na DAMU psychologii, má terapeutickou praxi a hraje v divadle Alfred ve dvoře. Absolvoval výcviky v Dramaterapii a v Integratinví psychoterapii orientované na tělo.

 

MgA. Josef Rosen *1979

Josef Rosen

Vystudoval divadelní antropologii a dramatickou výchovu na DAMU. Působil či působí jako herec a performer v projektech divadla Archa, Minor a Alfréd ve dvoře. Pracoval pro televizi, rozhlas i film. Lektor dramatické výchovy a improvizačních kurzů. Pracuje jako zdravotní klaun a je spoluautorem projektu Divadla fórum, zaměřeného na sociální problémy.  Je absolventem  výcviku v Gestalt terapii. 

 

MgA. Jitka Říčařová *1984

Jitka Říčařová

Vystudovala speciální pedagogiku na UHK a dramatickou výchovu na DAMU. Pracuje jako zdravotní klaun při sdružení Zdravotní klaun. Pracovala také jako kauč zdravotních klaunů. Je předsedkyní občanského sdružení Divadelta, které se zabývá divadlem ve výchově. Je spoluautorkou Divadla fórum, zaměřeného na sociální problémy. V současné době se herecky a režijně zabývá novým vzdělávacím projektem zaměřeným na finanční gramotnost.