Jste zde

Neviditelné divadlo

Je projekt, kdy jsou herci začlenění mezi účastníky, obsluhu, ochranku apod. Herci pak rozehrávají předem domluvené situace, které nic netušící účastníci sledují, nebo se sami také stávají aktéry. Velmi cenné je užití neviditelného divadla v situaci, kdy následuje rozbor s účastníky, kteří mají možnost sdílet své zážitky ze situací. Využití např. u témat jako jsou: zákaznická orientace, osobní zodpovědnost, hrdinství, ochota pomoci a další.Herci jsou zcela integrováni mezi hosty a hrají svojí roli, (například nechápavé, pomalé číšníky, líné hostesky, či excentrické manželské páry“, které hrají roli účastníků. Cílem hereckých akcí je pobavit nenápadnou formou účastníky. Neviditelné divadlo může též záhy sloužit k rozboru zákaznické orientace.