Jste zde

Komunikační dovednosti

Obsah tréninku:

První den
 • Úvod, představení lektorů a účastníků, očekávání
 • Definice komunikace, verbální a neverbální komunikace
 • Struktura efektivní komunikace – Co a jak by mělo zaznít
 • Obsahová a vztahová rovina komunikace – proč jeden mluví o voze a druhý o koze
 • Skutečné naslouchání – k tomu, abych slyšel je třeba mít prázdnou hlavu
 • Práce s otázkami, parafrázovaní, strukturovaní a sumarizace – aby bylo jisté, že si rozumíme
 • Strukturovaný rozhovor – jak se můžu na komunikaci připravit
Druhý den
 • Komunikační typy – jak přistupovat k různým typům lidí
 • Ovlivňovaní a využití příkladů a příběhů
 • Komunikační Aikido – zvládání manipulací a konfliktů
 • Definice manipulace
 • Typy manipulací a jejich zvládání
 • Další obtížné komunikační situace, konflikty a nedorozumění
 • Komunikace s interním/externím zákazníkem
 • Specifika komunikace se skupinou
 • Opakování, shrnutí, tvorba akčního plánu, hodnocení tréninku

Metodika:

Klademe důraz na praktické osvojení situací. Z toho důvodu vedle řady praktických cvičení využíváme „Divadlo fórum“, kde si účastníci mohu vyzkoušet obtížné situace v rámci příběhu na situacích hranými lektory, kteří jsou školenými herci. Důležitý je pro nás praktický přístup a zastáváme názor, že teorie slouží praxi nikdy naopak. Kurz komunikace je zároveň obohacený o metodu ovlivňování pomocí využití příběhů (storytelling).