Jste zde

Hospodaření s časem

Obsah tréninku:

  • Složky řízení času, timemanagement IV. generace
  • Důležité vs. naléhavé a kvadranty výkonnosti
  • Prioritizace a ABC analýza
  • Nástroje a metodiky řízení času (GTD, ZTD ...)
  • Attnetion management
  • Časožrouti
  • Jak vyzrát nad prokrastinací
  • Zvládání stresu a odbourávání stresu
  • Rozvoj volních vlastností – jak se přinutit

Metodika:

K řízení času přistupujeme jako k velmi komplexní činnosti, která zahrnuje komunikaci, využívání nástrojů řízení času a sebeřízení.
Cílem našeho programu je poskytnout účastníkům metody a techniky, které si mohou vyzkoušet a zažít. Vlastní zkušenosti jim
umožní vybrat si pro sebe ten nejvhodnější způsob řízení času. Velký důraz je kladen na přenesení zkušenosti a poznatků z tréninku do
pracovního a osobního života. Cílem je, aby každý odcházel se jasně nadefinovanou změnou, kterou ve svém osobním řízením času
bude implementovat.