Jste zde

Corporate puppetry

Cílem sladění týmu pomocí výroby a tvorby loutkového divadla, je bližší vzájemné seznámení účastníku v neformální atmosféře.Účastníci si tak sami vymyslí krátké představení, vyrobí k němu jednoduché loutky a následně odehrají. V rámci loutkového příběhu dojde k přesahu do pracovního života. Tuto metaforu lze využít pro další diskusi o fungování oddělení, možných zlepšení atp.Využíváme následujících metod:
  • hra v roli,
  • práce s příběhem,
  • typologie loutek v loutkovém divadle,
  • realizace výroby vlastní loutky,
  • improvizace,
  • nonverbální jednání,
  • pohyb,
  • práce s tělem,
  • rétorika a práce s hlasem.
Účastníci se tak mohou těšit na širokou škálu technik a cvičení, z nichž některé mohou využívat v denním životě.