Jste zde

Company on Stage

Zvolili jsme si divadlo jako prostředek k rozvíjení osobních kompetencí a fungování týmu.
Podle našich zkušeností divadlo a divadelní improvizace představují vhodnou metaforu k fungování týmu, potažmo organizace.
Způsob jakým lidé přistupují k tvorbě představení a role, které zde zaujímají, do jisté míry odráží způsob, jakým přistupují ke společné
práci v zaměstnání a jejich role pracovní.
Smyslem naší práce je nejen tvorba kvalitního představení, ale zároveň analýza procesu jeho vzniku a jeho vztažení k fungování týmu
při řešení pracovních úloh. Našim klientům tak nabízíme neobvyklý pohled na jejich firemní kulturu, týmovou spolupráci a efektivitu
řešení úloh.

Varianty Company on Stage:

 1. Teambuilding
  Využíváme tvorbu divadelního představení jako prostředek k seznámení členů týmu a podpoře kreativní atmosféry. Často skloňovaný adrenalin, jakožto prostředek k poznání sebe i ostatních, je v našem případě čerpán především z pobytu na jevišti a aktivního hraní pro živé publikum. Součástí tohoto produktu je základní herecké minimum, které všichni účastníci absolvují. Zároveň je k dispozici režisér,
  který pomáhá a zajišťuje uměleckou kvalitu. Představení vznikne na místě na základě podnětu klienta, prostřednictvím tvořivosti,
  improvizace a dalších technik divadelní práce.
 2. Development
  Tento produkt je nadstavbou varianty Teambuilding. Cílem není primárně vzájemné seznámení účastníků, ale analýza procesu vzniku
  společného představení, jeho vztažení k fungování týmu v jeho skutečném pracovním prostředí.
  Tvorba představení zde tedy slouží jako experimentální materiál ke studiu osobních pracovních stylů a společného týmového fungování.
  Způsoby řešení vzniklých divadelních situací jsou vztahovány k pracovní praxi. Na rozdíl od klasických Development center je zde
  kladen důraz na analýzu týmového fungování a procesu práce na úkolu.
 3. Road Show a Eventy
  Tato varianta Company on Stage je určena pro všechny, kteří chtějí vybočit z klasického powerpointového modelu komunikace.
  Jedná se o úzkou spolupráci klíčových nositelů firemních hodnot a vizí, a lektorů Impropact na tvorbě autorského představení. Toto
  představení slouží jako alternativní forma komunikace klíčových sdělení dovnitř firmy či obchodním partnerům a zákazníkům. Samotný
  proces vzniku takovéhoto představení, přispívá k ujasnění si společné strategie a její komunikace. Tento přístup zároveň přináší vlnu
  fantazie a tvořivosti, která nezřídka bývá zdrojem nových nápadů a zlepšení.