Jste zde

Attention managemet

Obsah teorie:

 • Co je pozornost
 • Jak naše pozornost funguje
 • Síla pozornosti- co všechno moje pozornost dokáže
 • Jak efektivně využívat všech smyslů
 • Filtrování informaci
 • Koncentrace na komplexní činnosti
 • Jak svou pozornost co nejvíce rozvíjet
 • Pozornost v kontextu vedení lidí
 • Jak si získat pozornost ostatních
 • Fluktuace pozornosti, jak co nejlépe udržet pozornost
 • Strategické plánování pozornosti jak si vybírat to čemu pozornost budu věnovat

Metodika:

Pozornost se v dnešní době stává vysoce ceněnou komoditou. Podniky sepředhání v tom, aby získali pozornost zákazníků a také
kvalitních zaměstnanců. Manažeři se snaží získat maximum pozornosti svých podřízených k plnění úkolů. Zaměstnanci se pokouší
koncentrovat svou pozornost na splnění úkolu. K tomu jsme však naše pozornost stále zrychlujícím se tempem rozptylována.
Vlivem internetu, mailu a sociálních sítí jsme nuceni vstřebávat stále větší množství útržkových informací. Tento kurz od společností
IMPRoPACT se zaměřuje na to, jak efektivněpracovat s pozorností vlastní a také s pozorností našeho okolí jak pozornost poutat a jak se
koncentrovat. Rozsah 2 dny.