Přinášíme techniky divadelní práce do oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Pracujeme jak s týmem tak s jednotlivci. Nabízíme víc než jen zážitek. Jedna z hlavních oblastí, ve které působíme je rozvoj improvizace. Dále teamová práce s použitím divadla. Přestože pracujeme technikou divadelní práce, tak respektujeme klientovo prostředí a klademe důraz na přenesení zkušeností z „prken, která znamenají svět“ do reálného pracovního světa.